10

Från vänster: Lars, Totte, Mattias, (okänd), David, Herbert, Tage och Sören. (Foto: MARIANNE BYSTEDT)