Östra Falmarks hembygdsförening

Se även Hembygdsföreningens blogginlägg

Hembygdsföreningen bildades hösten 1987. Den har haft många studiecirklar, som bland annat tidigare resulterat i en bok i häftform och nu i en fin inbunden bok om Östra Falmark, Falmarksforsen och Vikmyran. Föreningen har också arrangerat utfärdar och hemvändardagar.

Hembygdsföreningen fick överta logen vid landsvägen av Motorföreningen och har sedan reparerat den. Nu finns där ett byamuseum med gamla redskap och bruksföremål, alla försedda med förklarande text. Museet har inga fasta öppet-tider, utan öppnas efter överenskommelse.

Hembygdsföreningen har skrivit en bok om Östra Falmark, Falmarksforsen och Vikmyran. Den innehåller både historik och nutidsfakta kring byarna. Fastigheterna presenteras med bl a bilder på husen. En mycket trevlig och innehållsrik bok som berättar om byarna, historik och fastigheterna. Boken är dessutom fin som present. Du som vill köpa byaboken, ring till Ulla Paavola, Östra Falmark, tel 84126, eller sätt in beloppet, 200 kr, på postgirokonto 93 40 71-2 ”Östra Falmarks hembygdsförening”. Glöm ej namn och adress!

Styrelsen består av:

  • Ordf. Tage Markström, 840 26
  • Kassör Ulla Paavola, 841 26
  • Gunvor Forsman, 840 42
  • Odler Wikström, 840 07
  • Stefan Falkman, 840 95

Måste uppdateras!!!