PC180114

Lovisa är glad över sin mandarin, medan pappa funderar på det övriga innehållet i påsen.