Mailproblem

Flera av byborna har uppmärksammat att det inte går att skicka mail från falmarksadresserna. Det beror på en spamattack. Webbhotellet har stängt utgående mail för alla falmark.net-adresser på grund av detta. Vi jobbar på att lösa problemet.