Ordföranden har ordet

Nu har vi klarat av alla helger och lugnet sänker sig över byn, eller? Hur många av er vet om att vi har en ”Bya-plan” som godkänts av kommunen? Den togs fram för massa år sedan, och reviderades 2013. Det ska dock vara ett levande dokument, som helst ska förändras allteftersom. Därför är det viktigt att alla är medvetna om att man har en plan. Det är också av stor vikt att man utvärderar då och då… För då ser man att det händer saker i byn. I Byaföreningens styrelse ska vi nu påbörja en sådan översyn, och kanske bör komma med några nya punkter som ska in i planen, vilka vi i så fall kommer berätta om på kommande årsmötet.

Ur planen kan bland annat ses ”Visioner om byns framtid – För att få en levande by; försöka få fritidsaktiviteter att utföras i byn, försöka få de företagare som finns i byn att flytta verksamheten till byn. Att påverka länsstyrelsen/vägverket att bygga gång- och cykelväg längs den hårt trafikerade genomfartsleden, och samarbete med grannbyar.”

Vad har vi gjort då? Ja vi har påbörjat arbetet med en vandringsled, markägare är vidtalade, och röjning pågår, det ska byggas några broar. Gång och cykelvägen pratar vi för döva öron, det finns inga pengar, dock har vi fått sänkt hastighet. Bygglov har getts till en par nybyggnationer, vilket är en förbättring. Det nämns också i planen som en fördel att vi har låg snittålder och 37 barn under 18 år. Nu är det fler, vilket är positivt.

Hur vill du att byn ska utvecklas? Finns det nåt ”projekt” som är viktigt för att byn ska utvecklas? Hur kan vi utveckla befintlig verksamhet? Då kan man ju fråga sig vad vi ska göra mer för att få folk att engagera sig, ”bry sig” om att vi har en bra by, och hur vi ska kunna göra den bättre. Det första man ska/kan göra är att besöka de årsmöten som nu kommer under vårvintern, för att komma med synpunkter eller bara ge sitt stöd för de som ställer upp och jobbar för allas bästa.

Välkommen!

Er Ordförande Björn L