P6050103

Linnea Lindberg, 2 år, yngsta deltagare i loppet.