P6050214

Danlela Rask och Elias Lindberg jämför sina vinster.