Tidningen Babbel är i kris!

Vill Du hjälpa oss att skriva tidningen vart annat nr? Två av våra trogna slutar, så om vi vill ha en bya-tidning så behövs Du!
Välkommen med idéer och namnförslag!
BYAFÖRENINGEN/ Björn Lundmark

Vid frågor kontakta Lena Lundmark/ Maria Söderberg/Linnea Hedlund/ Hjördis Brännström och Tage Sjöberg (nuvarande red)

Ps: Under en övergångsperiod kan Du som tar över skrivande givetvis få stöd av de avgående skribenterna!