PC180047

Från vänster: Maria Brännström, Rebecka Olofsson, Lovisa Wangby och Evelina Lindgren. I förgrunden anas Isac Åström och unge herr Vestermark.