PC180050

”Se din Konung kommer till dig” – ett budskap som även fanns i flera av sångerna.