Examen 2008

Falmarks 92-or går ut grundskolan och det är examen i Bureå