Östra Falmarks Motorförening

Se även Motorföreningens blogginlägg

En trösk- och motorförening bildades i Östra Falmark 1945. En tröskloge byggdes och ett tröskverk, redskap och rensningsapparat för utsäde övertogs från Johan E Lindberg, som hade utfört all tröskning och vedkapning inom byn.

1950-51 köpte man in en halmskärare, samt ett nytt tröskverk. Detta tröskverk användes mest ute på åkrarna när kornet torkat i hässjor. Halmskäraren var kopplad till tröskverket. Den tröskade halmen åkte direkt ner i hacken och sedan användes den som strö under djuren. Som drivkraft till tröskan och halmhacken använde man traktorn.

Sågning i Byasågen 120 Kr/timme (delägare 100 kr/timme)
Bokning Ove Renström, telefon 0910-84252

Ved-kap (exkl trissa) 10 kr/timme.
Notera själv tid i bok Halmhack 10 kr/timma

Sågspån 10 kr/kubikmeter.
Bokning Ove Renström, telefon 0910-84252