Film från barnlägret

Söker man på kyrktv på Youtube hittar man flera filmer från Bureå kyrka och några från byarna runt omkring. En av dem är Lasse Forslunds film från barnlägret i Östra Falmark sommaren 2016: