Fiskevårdsföreningen

Bureälvens nedre fiskevårdsförening sträcker sig från trakterna kring Tjärntjärnliden ovanför Mjödvattnet ner längs Bureälven och ut till havet. I området finns bland annat gös, gädda, harr, öring, abborren, lake och braxen. Återetablieringsförsök av lax görs också. Föreningen är som namnet säger till för att skapa och vårda fisket och fisken längs denna sträcka.

Mer information om föreningen, hur man köper fiskekort och villkor för fiske i området hittar du på föreningens hemsida.

Lycka till med fisket och köp fiskekort! Tänk på vad pengarna går till.