Östra Falmarks EFS

Se även EFS blogginlägg

Östra Falmarks EFS-förening välkomnar dej till våra gudstjänster och andra sammankomster! Gudstjänster hålls ca 2 gånger i månaden (se Kalendern för tider). Dessutom har vi söndagsskola för barnen vissa söndagar klockan 11 – 12, samt FG-PG/scouterna.


Bönhusets historia

1882 hade en skrivelse sänts till konungen med ”underdånig begäran om att Bureå skulle få bilda pastorat”. Östra Falmarks kom på förslag som en lämplig plats att bygga kyrkan på. Det blev trots allt så att kyrkan byggdes i Bureå i stället. Men 1932 göt byborna en grund till en bönhuslokal i Östra Falmark. 23/3 1935 var det dags för invigning och en stor skara samlades för att ta det nya bönhuset i drift.

Bönhuset ritades av A.Stenberg från Långviken, och tomten hade upplåtits som gåva. Sigurd Lundmark från Sjöbotten fick uppdraget att bygga bönhuset, efter att han lämnat det lägsta anbudet, 239 kronor. Det mesta av virket var skänkt. Man höll gudstjänster på söndagarna, och ofta även på vardagarna. Bibeldagar hölls tre till fyra dagar i följd.

Första åren firades julotta, och det var tur att vaktmästaren Georg Lundmark var morgonpigg, för han skulle hinna värma upp stora salen och även klättra upp i tornet på en stege för att tända en lampa som fanns där. Den tändes bara vid julotta.

1918 bildades den första kristna föreningen, Syskonbandet, tillsammans med Långviken. 1930 gick en del Östra Falmarkare med i den D.U.F.-förening, Klippan, som bildades i Falmarksforsen. 1936 bildade Östra Falmark själva en D.U.F.-förening. Numera är det Östra Falmarks EFS-förening som ansvarar för möten och bönhuset. Glädjande nog är det fortfarande mycket folk på gudstjänsterna, och bönhuset används flitigt. Både till gudtjänster och andra sammankomster.