Avgift för bagarstugan

Från och med 1:a November 2023 höjs hyran för bagarstugan.

150 kr/dag inklusive ved

100 kr/dag ved ej inkluderat

/Byaföreningen