PC180111

Lovisa Lindberg studerar intensivt tomtenissen medan farmor Barbro tar emot Lovisas påse.