Räddat rådjur

Under sex veckor har ett rådjurskid bott i Berth Lindbergs och Monika Johanssons lagård. Barbro Lindberg tittade ut genom fönstret en dag i vinter och såg rådjuret ligga och skaka i snön utanför fönstret. Stefan Falkman fångade rådjuret och förde det till ladugården där det fick vätska, vila och så småningom även mat. Idag, 2 maj, släpptes det åter ut till ett liv i frihet.

Johanna Rask och det lilla rådjuret.

Frisläppandet av rådjuret var över på någon sekund.
Stefan Falkman precis efter att rådjuret sprungit sin väg.

Bilder: Bia Rask