Höstmöte 22 oktober 2000

Närvarande: 21 vuxna, 3 barn

Plats: I bönhuset

§1 Ordförande Björn Lundmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2 Information om mötet inför Byadagen den 7/7-01 hölls av Bia och Maria, ”festsorkarna”. Alla föreningar har aktiviteter på dagtid. På kvällen blir det grillfest på stranden. Gunvor ansvarig för hembygdsföreningen: Palt, varmkorv. ÖFIF kommer att servera hamburgare, pytt, kalla drycker, fika och godis. Kerstin ansvarig för EFS fiskdamm. Björn har bokat montrarna från vårmässan. Föreningar och företag i byn får boka plats. Loppmarknad, där behållningen går till byn. Byaboken och falmarkströjan samt Babbel kommer att säljas. Det blir musik, Barbor ansvarar, Björn Líndberg ordnar ljudanläggning. ÖFIF ansvarar för tävlingar. Johan Lindgren gör en tipsrunda, vinst: prenumeration på Babbel eller tröja. Ekonomi: beslutar att dela inkomster och utgifter mellan föreningarna, med den skillnaden att det som säljs och förtärs under dagen delas, men det som säljs för att ta hem behålls av respektive förening. Muséet och bagarstugan kommer förhoppningsvis att hålla öppet. Jaktvårdsföreningen anordnar eventuellt luftgevärsskytte. Programblad kommer efter nästa träff som blir i februari år 2001. Annonsering: affisher i byarna runt om, annons i NV, skyltar vid vägen.

§3 ”Kraftsamling för utveckling”. Kampanj Vänd Trenden startar i Byske den 23 oktober. Kommer till Bureå 8/1 – 14/1. Hela kommunstyrelsen är med på detta och 3 miljoner kronor har satsats på hela kampanjen. Gamla Bureå kommun har haft några träffar, liksom övriga kommundelar. Allt material är samlat i häften för varje kommundel. På varje utställningsort blir det företagsfrågor, byafrågor, debatt som ger ett antal frågor att ta upp med kommunen. Torsdagar blir byakvällar och fredagkvällar blir kultur av olika slag. Allt är gratis.

§4 Vägskylt. Björn och Martin ordnar detta före sommaren. Bilskylt. Björn har fått offert från ett företag. Priset blir 24,-/st inkl moms om vi beställer 100 stycken. Beslutas att byaföreningen beställer 100 stycken och säljer.

§5 Byautvecklingsplan. 10 grupper finns, få har gjort något. Ska vi ha kvar planen, lägga ner projektet eller revidera planen? Väg- och cykelbanegruppen har överklagat beslutet om att inte sänka hastigheten till 50 genom byn. Vägen ska förbättras nästa år. Arrendera ut mark till golfbana ger öppna landskap! Allmän diskussion följde. Vi tar ett nytt beslut med prioriteringsordning på årsmötet.

§6 Styrelsen har diskuterat paraplyorganisation. Vad tycker byaföreningen? Ska vi diskutera vidare med övriga föreningar? De flesta i byn är i stort sett med i alla föreningar. Hur blir det med bidrag och dylikt? Varje förening ska fortfarande driva sitt ärende med egen liten styrelse och ekonomi. Hur blir det med rösträtt i de olika föreningarna om man inte är medlem? Ett årsmöte eller flera? Många frågor finns men flera byar har genomfört detta, på olika sätt. Ska man bilda en ny förening – Bya- hembygds- och idrottsföreningen (ÖFBHI)?. Beslutade att kolla upp hur bidragen fungerar i paraplyorganisationer, ta fram en idé och ta upp på årsmötet.

§7 Övriga frågor: Julgransbelysningen är nertagen. Ska lämnas in för förlängning eller säljas och köpa en ny, beroende på kostnad. Styrelsen har spånat i att ha en stålställning bland träden. Rego kollar lite mera. ÖFIF har sparkat igång klubbstugebygget på allvar. Arbetskvällar tisdag, torsdag samt lördagar. Alla frivilliga välkomna. Idrottsföreningen bjuder på fika tisdag och torsdag, samling från 17.30, samt lunch lördagar, samling 7.30. §8 Mötet avslutades med att byaföreningen bjöd på fika.

Justeras: Björn Lundmark, ordförande Lena Lundmark, sekreterare