Vägmöte

Vägmöte Östra Falmarks Byaförening 010213 kl 19.30
Närvarande: ca 55 st

Detta möte kom till stånd tack vare att rykten säger att vägen genom byn ska renoveras i sommar, samtidigt som Örvikenvägen till flyget är under debatt. Om Byaföreningens styrelse ska kunna göra något måste byborna vara eniga om hur styrelsen ska arbeta.

Byaföreningens ordförande Bia Rask har varit i kontakt med Ola Burström. Enligt honom står väg 774 (vägen genom byn) först på kommunens lista. Att bygga en helt ny väg tar 5 – 10 år från projektering tills den är klar. Om man enbart skulle dra vägen utanför byn skulle det ta 1 – 2 år. Men i slutänden är det Länsstyrelsen som bestämmer. Ny beläggning från Orrbäcken till Sjöbotten är planerad, med urgrävning vissa sträckor. Luftfartsverket vill ha en ny flygplatsväg från E4:an till flyget (Örviken-vägen), klar om 4 – 5 år.

Vad ska byaföreningen arbeta för? Funderingar, åsikter och kommentarer som framkom under diskussionen: Om kommunen reparerar befintlig väg, kan vi över huvud taget få någon gång- och cykelbana då? Enligt kommunen blir reparationen inte fram till Sjöbotten, utan bara ca 1 mil. Med andra ord fram till bron. (Kommentar inlagd i efterhand: 1 mil är längre än till bron – nästan hela vägen till korsvägen i Sjöbotten.) Blir den nya sträckningen om vägen dras utanför byn en länsväg? Får vi samma service? Får vi bekosta skötseln av gamla sträckningen själva? Trafiken är hemsk och den bara ökar. Vill få en chans att dra vägen utanför byn. Snöröjningen av gamla vägsträckningen är en bagatell. Var blir anslutningen till vägen? Ingen vet exakt var. Troligen blir det en påfart mitt i byn. Alla vägar som har ett nummer måste plogas. Långviksvägen har ett nummer, och därför borde även gamla sträckningen med avfart till Långviken plogas. Den beräknade ”vinsten” är att kunna köra 90 hela vägen fram till bron. Därför kommer det inte att bli många påfarter. Den gamla vägen kommer att bli som Slingan. Den är statsbidragsberättigad. Man kan inte göra om en väg och göra den till privatväg. Gång- och cykelbana öst om ån viktigt! Bättre för byn och barnen att behålla gamla vägsträckningen och göra gång- och cykelväg istället. Bron är rejält byggd. Kurvan ska bort. Det är byns sak att hitta en lösning på var vägen ska dras. Bullerplank önskas efter landsvägen. Fördelar med att flytta vägen utanför byn: Tryggare för barn och gamla Lättare att få 50 på resterande väg efter bron Lättare att hålla 50 om det är en kort sträcka Lättare att få folk att flytta hit Ingen vet exakt var vägen ska gå. Kostnaden är beräknad till ca 5 miljoner. På kommunens karta viker vägen av en bra bit före Jan-Erik Forsmans. Enligt Herbert Lindgren är 5-miljonersalternativet att vägen att dras framför Jonas Rask, bakom Harry Åström och framför Leif Åström.

Röstning mellan två alternativ vidtog. Alternativ 1: Väg utanför byn som börjar bortanför Långviksvägskälet, samt gång- och cykelväg öster om bron. Alternativ 2: Upprustning av gamla vägen samt gång- och cykelbana genom hela byn. Av de närvarande röstade 37 stycken på alternativ 1 och 9 stycken på alternativ 2. Dessutom fanns 3 röster på alternativ 1 inlämnade till styrelsen och två har hört av sig per telefon i efterhand för att lägga sina röster på alternativ 2. Totalt är det alltså 40 som röstat på alternativ 1 och 11 som röstat på alternativ 2.

Beslutades att styrelsen ska jobba för att vägen långt utanför byn, med två påfarter, gång- och cykelbana öster om byn samt 50 genom byn.

Vid anteckningarna: Lena Lundmark